Korpsdrift

Aspirantkorpset
Når du starter i korpset er du aspirant og øver hver tirsdag fra 18.00 til 19.00 I tillegg kommer enetime (20 min) en gang i uka.
Dirigent er Anne Føskerud, hun har lang erfaring med korpsmusikanter og har jobbet i Lillestrøm skolekorps i snart 20 år.
Man er aspirant i ett år før man kommer over i juniorkorpset.

Juniorkorpset
Etter ett år som aspirant blir man junior. Juniorene øver normalt 2 timer, fra 18.00 til 20.00.
Dirigent i sesongen 2016-17 er Annbjørg Engås. Hun er vikar for Petter Marius Gundersen, som har et års permisjon.
Annbjørg er utdannet trombonist og jobber mye med undervisning i flere korps. 
Man spiller to år i juniorkorpset og vi skiller mellom første og andre års junior (JK 1 og JK2).

Hovedkorpset

Øver hver tirsdag på Vigernes skole fra kl 18.00 til 20.30.
Dirigent er Anders Holbø Halvorsen. Han har dirigert skolekorps i mange år og vært fast dirigent for vårt hovedkorps i ca 10 år.

Økonomi - Loppemarked
Lillestrøm skolekorps avholder to loppemarked i året, ett på våren og ett på høsten. Skolekorpset/foreldrene deltar ved klargjøring og gjennomføring av disse to loppemarkedene, og har forøvrig ingen andre dugnader.

Instrumenter og uniformer
Som musikant får du låne instrument, uniform og øvrig utstyr av korpset. Det skal selvsagt ivaretas på en god måte av den enkelte. Informasjon om vedlikehold av instrument finner du >> HER